Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Rozmowa z Piotrem Bromberem, p.o. Dyrektora LOW NFZ na temat ogłoszonych postępowań konkursowych w zakresie poradni dziecięcych i poradni w zakresach rzadkich.

 • 10-05-2018
 • Zmodyfikowano: 10-05-2018
 
 
 
 
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił postępowania konkursowe na poradnie w zakresach dziecięcych oraz konkursy uzupełniające na poradnie w zakresach rzadkich.
Dotyczy to następujących zakresów.:
 • świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
 • świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci
 • świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci
 • świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • świadczenia w zakresie medycyny sportowej
 • świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
 • świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
 • świadczenia w zakresie preluksacji
 • świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
 • świadczenia w zakresie leczenia zeza
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie urologii dziecięcej
 • świadczenia w zakresie geriatrii
 • świadczenia w zakresie hematologii
 • świadczenia w zakresie genetyki
 • świadczenia w zakresie leczenia bólu
 • świadczenia w zakresie chorób zakaźnych
 • świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
 • świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
 • świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt
 • świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci
 • świadczenia w zakresie badań echokardiografii płodu
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.