Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Ważny komunikat dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

  • 03-01-2018
  • Zmodyfikowano: 03-01-2018
W związku z wejściem w życie od 01.12.2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), uprzejmie informujemy że świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:
  • zmiany swojego miejsca zamieszkania
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
  • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18. roku życia,
 
                    Z poważaniem
                    Piotr Bromber
                    p.o. Dyrektora
                                Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                Narodowego Funduszu Zdrowia