Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • 12-12-2017
  • Zmodyfikowano: 12-12-2017
Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2017 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
    na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym
    ,
w celu zawarcia umowy od dnia 1 marca 2018 r. do 30 września 2022 r., ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną (ryczałt miesięczny):
  • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych  i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym –
    na obszarze Czerwieńsk, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór, Zielona Góra – cena ryczałtu miesięcznego – 261 975,33 zł
 
 
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Służb Mundurowych
 
Jolanta Krug