Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

 • 26-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS
 
 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE UZUPEŁNIANIA SYSTEMU MONITOROWANIA PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (SMPT) Z ZAKRESU PROGRAMÓW REUMATOLOGICZNYCH:

 • 19-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja o rozpoczęciu przez AOTMiT postępowania

 • 14-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 • 15-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

 • 15-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

 • 15-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców

 • 09-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
W związku z licznymi sygnałami ze strony pacjentów, dotyczącymi nieprawidłowości w prowadzeniu zapisów na listy osób oczekujących, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących także w sytuacji, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy danej placówki medycznej z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Komunikat dla świadczeniodawców

 • 09-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w dokonaniu rejestracji do poradni specjalistycznych przypominam, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent jest obowiązany  dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Ponadto rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o rozpoczęciu przez AOTMiT postępowania

 • 04-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzajach: leczenie szpitalne.

 • 04-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 21 »