Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Ważne: Komunikat dla pacjentów oraz Świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się informacja o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed, ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny. Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę Medtronic, odbywa się przez stronę internetową www.mmc.medtronic-diabetes.com/look.
Informacja firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych z dnia 15.09.2017 r,, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-serii-0.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania oświadczeń w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ

 • 05-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju: Leczenie szpitalne

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczący wzrostu finansowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 24 »