Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii

 • 07-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na okres od 01-09-2018r. do 31-08-2019r.

 • 18-09-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia medyczne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • 27-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną

 • 11-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat AOTMiT

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego. Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT  w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od 4 kwietnia 2018 roku”.
 

Komunikat dla świadczeniodawców Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenie gwarantowane hemodializa/hemodializa – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dot. szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

 • 15-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 27 »