Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego?

Co nowego?

Ważny komunikat dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • 03-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z wejściem w życie od 01.12.2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), uprzejmie informujemy że świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:
 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18. roku życia,
 
                     Z poważaniem
                     Piotr Bromber
                     p.o. Dyrektora
                                 Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

LOW NFZ podczas „Gorzowskiej Jesieni Seniora”

 • 05-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

LOW NFZ w ramach " Akademii Pacjenta".

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

17 września, Europejski Dzień Prostaty

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

LOW NFZ na Gorzowskich Igrzyskach Seniorów

 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

LOW NFZ na "2 Polsko-Niemieckim Dniu Informacyjnym"

 • 25-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zabezpieczenia świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego

 • 25-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Uprzejmie informuję, że od dnia 28 kwietnia 2017 r., w ramach podpisanej umowy z Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o.  w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 realizowane będą świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii  oraz świadczenia w izbie przyjęć. Telefon kontaktowy: (68) 419 83 91

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Briefing prasowy dotyczący uruchomienia Elektronicznej Rejestracji do Usług LOW NFZ

 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w dniu 27 lipca 2017 r. zorganizował briefing prasowy dotyczący uruchomienia Elektronicznej Rejestracji do Usług LOW NFZ.
 

Alergia i astma - ankieta dla chorych

 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Wypełnij... miej wpływ na poprawę jakości opieki nad chorymi
1 2 3 4 5 6 ... 10 »