Logo: NFZ Zielona Góra

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 04-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.08.2017 roku. Powyższe listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

 • 24-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców ( z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia w 2017 r. w ramach usług poz)

 • 19-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 06-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2017 r.
 
 

Uwaga! Świadczeniodawcy poz

 • 05-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.06.2017 r.

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 15-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 03-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

 • 27-03-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 10 »