Logo: NFZ Zielona Góra

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

 • 09-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Szanowni Państwo
      Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna realizację projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt realizowany będzie wspólnie z Bankiem Światowym, odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację.

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2018 r.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarki szkolnej

 • 18-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie poz

 • 17-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ( z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz oraz transportu poz.)

 • 15-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.01.2018 r.

Ważny komunikat dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • 03-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z wejściem w życie od 01.12.2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), uprzejmie informujemy że świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:
 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18. roku życia,
 
                    Z poważaniem
                    Piotr Bromber
                    p.o. Dyrektora
                                Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01. – 31.12.2017 roku

 • 28-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 06-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.12.2017 roku, w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2017 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).
1 2 3 4 5 6 ... 11 »