Logo: NFZ Zielona Góra

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ. Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2018 r.

 • 05-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców poz

 • 04-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 21-06-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców poz

 • 05-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ

 • 05-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 25-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.04.2018 r.

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 05-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.03.2018 r.
 
 

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Świadczeniodawcy POZ

 • 09-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Szanowni Państwo
      Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna realizację projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt realizowany będzie wspólnie z Bankiem Światowym, odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację.
1 2 3 4 5 6 ... 12 »