Logo: NFZ Zielona Góra

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

 • PDF
 • poleć

„Informacja dla osób oczekujących na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne”

 • 01-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uprzejmie informuję, że czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne, wynosi ok. 20 miesięcy.
Powyższe dotyczy również  osób oczekujących na ww. leczenie, które otrzymały z LOW NFZ informację o 18 miesięcznym okresie oczekiwania.
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku

 • 19-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 poz. 835) od dnia 1 STYCZNIA 2012 r. obowiązuje nastepujacy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (druk do pobrania).
 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 • 19-02-2016
 • PDF
 • poleć
Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Ważne!

 • 19-02-2016
 • PDF
 • poleć
To warto wiedzieć.

Co zabrać, wyjeżdżając do sanatorium

 • 19-02-2016
 • PDF
 • poleć
Jadąc na leczenie uzdrowiskowe, każdy powinien zabrać ze sobą plik ważnych dokumentów. I nie tylko.

Rezygnacja ze skierowania

 • 19-02-2016
 • PDF
 • poleć
W przypadku rezygnacji przez pacjenta z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym z potwierdzonym skierowaniem oraz całością dokumentacji medycznej.

Zakresy leczenia uzdrowiskowego

 • 02-09-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynie do oddziału Funduszu poddawane jest ocenie celowości. Ocenę oraz formę leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium,przychodnia uzdrowiskowa) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Istnieją następujące zakresy leczenia:

Odpłatność dla pacjentów

 • 06-10-2014
 • PDF
 • poleć
Pacjent wybierający się do sanatorium musi wiedzieć, że część kosztów ponosi sam.