Logo: NFZ Zielona Góra

zobacz więcej... - Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

zobacz więcej... - Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne dotyczący zlecania badań diagnostycznych

 • 08-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 29-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców - umowy na 2018r.

 • 29-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 - 2022, w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 21-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

 • 12-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022 w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

 • 08-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Zarządzeniem Nr 260/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938) unieważnił – w związku, że odrzucono wszystkie oferty – postępowania prowadzone w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA, w zakresach:
 
FIZJOTERAPIA DOMOWA, na obszar: (0804) nowosolski, kod postępowania:
04-17-000350/REH/05/1/05.1310.209.02/01,
 
 
FIZJOTERAPIA DOMOWA, na obszar: (0808) świebodziński, kod postępowania:
04-17-000344/REH/05/1/05.1310.209.02/01.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
 
 
 
   
Z upoważnienia Dyrektora
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora
Ds. Służb Mundurowych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prace serwisowe

 • 08-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 08-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 »