Logo: NFZ Zielona Góra

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

  • 27-09-2017
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
 
Szanowni Pacjenci,
 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

  • 14-06-2017
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Szanowni Pacjenci,
 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.