Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Sprzedaż składników majątkowych - telefony stacjonarne i meble

 • 09-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Sprzedaż składników majątkowych - sprzęt informatyczny

 • 09-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Sprzedaż składników majątkowych - sprzęt informatyczny

 • 20-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Sprzedaż składników majątkowych - telefony stacjonarne i meble

 • 20-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony- usługi pocztowe

 • 21-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony-materiały eksploatacyjne

 • 09-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2018 roku - w zakresie wydatków inwestycyjnych

 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych

 • 19-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu typu DLP

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania

 • 15-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

1 2 »