Logo: NFZ Zielona Góra

Praca

Praca

  • PDF
  • poleć
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w LOW NFZ są zgodne z Ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198).