Logo: NFZ Zielona Góra

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 20-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 18-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 17-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 29-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 28-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • 27-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w sprawie ogłoszenia uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

 • 20-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne

 • 19-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Zarządzeniem Nr 80/2018 z dnia 19 marca 2018 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, zmienił treść ogłoszenia w postępowaniu w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie:
 1. 04-18-000109/LSZ/03/1/01,
03.4640.031.02 - UROLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA,
 03.4640.931.02 - UROLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY
 
OBSZAR: grupa powiatów: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, m. Gorzów Wlkp.,
KODY TERYTORIALNE: 0801, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 0861;
 
ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 29 marca 2018 roku.
                                                                                                                                     
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 16-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 17 »