Logo: NFZ Zielona Góra

Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna

 • 10-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie odwołania postępowań prowadzonych w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 • 02-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 29-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

 • 22-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ko-czr) na rok 2018

 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: Dziecięca opieka koordynowana (dok) na rok 2018

 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (koc II/III) na rok 2018

 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

 • 12-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Zarządzeniem Nr 286/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszenia w postępowaniu numer: 04-18-000006/OPH/15/1/15.4180.021.02/01, w zakresie: ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM, na terenie powiatów: gorzowskiego (0801), strzelecko-drezdeneckiego (0806) i miasta Gorzowa Wlkp. (0861), ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 20 grudnia 2017 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Komunikat z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 29-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 - 2022, w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 21-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 14 »