Logo: NFZ Zielona Góra

Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • 23-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

 • 17-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zmiany treści ogłoszeń o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert z dnia 09.04.2018 i terminów tych postępowań, w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 11-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

 • 09-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 29-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenie gwarantowane hemodializa/hemodializa – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

 • 21-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie rokowań w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

 • 15-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 12-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 07-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 12 »