Logo: NFZ Zielona Góra

Kontraktowanie

Kontraktowanie

Ofertowanie -program do konkursu 2017

  • 12-01-2017
  • Zmodyfikowano: 31-05-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2017)
 
Nazwa programu: OFERT_10.56.0529.exe
 
Ważne informacje - prosimy o przeczytanie:
  1. W celu zapewnienia właściwej wymiany danych z NFZ, należy korzystać zawsze z najbardziej aktualnej wersji programu Ofertowanie. Aby sprawdzić jaką mamy wersję zainstalowanego programiu, wybieramy w menu "Pomoc" pozycję "O programie..." i porównujemy zapis w polu "System: Ofertowanie wersja: .... " z aktualną wersją programu: 10.56.0529. Jeśli oba zapisy są zgodne, to mamy zainstalowaną aktualną wersję Ofertowania.
  2. W przypadku wystąpienia potrzeby ponownego importu pliku z tzw. profilem ofertowym do programu Ofertowanie, należy taką operację ponownego importu wykonać dopiero po ponownej instalacji programu. Kolejny import profilu ofertowego wykonany na zasadzie nadpisania "starych" danych, może powodować poważne błędy w działaniu programu i uniemożliwić zapis i wydruk oferty!!!
  3. Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2017, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
- Wykonano poprawkę w zakresie działania instalatora aplikacji Ofertowanie dla 64-bitowych systemów rodziny Windows 7 oraz Windows 10 .
 
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
- Wykonano poprawkę w zakresie działania instalatora aplikacji Ofertowanie.
- Wykonano poprawkę prezentacji dostępności sprzętu w wydruku oferty.
- Wykonano zmianę zasad wskazywania zakresów świadczeń w pozycji oferty dla przypadku uzupełnienia już posiadanej umowy POZ o skojarzone zakresy świadczeń.
- Wykonano zmianę konfiguracji systemu BDE w celu uzyskania wyższej wydajności aplikacji Ofertowanie.
- Wykonano optymalizację procesu generowania pliku elektronicznej oferty oraz procesu walidacji danych wchodzących w skład generowanego pliku.
- Zmodyfikowano zasady walidacji danych adresowych.
 
 
 
 

 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2) należy:
- odinstalować aktualną kopię Ofertowania,
- zainstalować NOWĄ kopię Ofertowania,
- wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
- utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP,
z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia
tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
Uwaga!
W przypadku wystapienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2016, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ)