Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 17 października 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

 • 11-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

 • 03-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Ważne: Komunikat dla pacjentów oraz Świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej

 • 29-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się informacja o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed, ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny. Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę Medtronic, odbywa się przez stronę internetową www.mmc.medtronic-diabetes.com/look.
Informacja firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych z dnia 15.09.2017 r,, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-serii-0.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 • 29-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 28-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii domowej na obszarze: • powiatów: gorzowskiego, nowosolskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, wschowskiego, krośnieńskiego, żarskiego i wschowskiego • Miasta Zielona Góra i Miasta Gorzów Wlkp.

 • 26-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

zobacz więcej...

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć