Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

 • 27-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 • 22-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
             W związku z wygaśnięciem umów zawartych w rodzaju leczenie stomatologiczne z dniem 30 czerwca 2017 roku, uprzejmie proszę o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu czerwcu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do 10 lipca 2017r.

Komunikat z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzajach: leczenie szpitalne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 14-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja o rozpoczęciu przez AOTMiT postępowania

 • 14-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 - 2022, w rodzajach: leczenie stomatologiczne.

 • 05-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy poz

 • 05-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.06.2017 r.

Komunikat z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: programy zdrowotne (lekowe).

 • 01-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie rokowań na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej roku 2017, w rodzaju: ratownictwo medyczne.

 • 01-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

 • 01-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 - 2022, w rodzajach: leczenie stomatologiczne.

 • 31-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 »