Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • 22-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: programy zdrowotne (lekowe).

 • 21-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 21-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie uzupełniającego konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

 • 21-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • 21-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017–2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

 • 11-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2017 roku

 • 10-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017–2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący przedłużenia terminu do utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept do 31 grudnia 2017

 • 10-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący zmiany wyceny świadczeń

 • 10-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 09-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 »