Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

 • 15-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

 • 15-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 15-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 14-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Ankieta dotycząca wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

 • 10-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ

 • 30-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

 • 25-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 16-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty

 • 17-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 »