Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

 • 08-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne dotyczący zlecania badań diagnostycznych

 • 08-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz - Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2017 r.

 • 06-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 05-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 - 2022, w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 04-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019 r.

 • 28-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 • 27-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczy zawierania umów na rok 2018

 • 27-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 23-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

zobacz więcej...

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć