Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców i farmaceutów dotyczący szczególnych uprawnień osób deportowanych.

 • 18-09-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.(2018-09-11)

 • 11-09-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 • 11-09-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-09-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

LOW NFZ przypomina, iż osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich UE/EFTA nie są uprawnione do złożenia „oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”, które zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.03.2015 r. (Dz.U.2015.438).

 • 29-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 27-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Wsparcie procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • 27-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

zobacz więcej...

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć