Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umów z LOW NFZ

  • 05-10-2018
  • Zmodyfikowano: 05-10-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Szanowni Państwo
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawach ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681), Świadczeniodawca ma obowiązek:
  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;
  3. Obowiązek ten nie dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  4. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 października 2018r.
  5. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 października 2018r.
Jednocześnie LOW NFZ przypomina, że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.