Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

  • 08-06-2018
  • Zmodyfikowano: 08-06-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 160/2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w następujących postępowaniach:
  1. 04-18-000161/LSZ/03/1/03.4610.032.02/01 w zakresie: otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia, na powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, m. Gorzów Wlkp.,
  2. 04-18-000163/LSZ/03/1/03.4640.032.02/01 w zakresie: urologia-zespół chirurgii jednego dnia na powiat: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, m. Gorzów Wlkp.,
  3. 04-18-000164/LSZ/03/1/03.4640.031.02/01 w zakresie: urologia - hospitalizacja planowa, urologia - hospitalizacja planowa pakiet onkologiczny, na województwo lubuskie,
 
ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 15 czerwca 2018 roku.
Umowy zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku;
 
  1. 04-18-000162/LSZ/03/1/03.4600.032.02/01 w zakresie: okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18, B19, na województwo lubuskie,
 
ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 11 czerwca 2018 roku.
Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.