Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  • 13-04-2018
  • Zmodyfikowano: 13-04-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015 poz.1994 z późn. zm.) Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku uzyskania prawa wykonywania zawodu do dnia 31 maja 2018 r. przez wszystkich fizjoterapeutów.
Ustawa wprowadziła okres przejściowy do dnia 31 maja 2018 r., w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu tego okresu tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby te nie będą mogły być zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty, ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności fizjoterapeutycznej.
Osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i po 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, zgodnie z art. 136 ww. ustawy popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (art.139 ustawy).
Informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty znajduje się na stronie www.kif.info.pl.
Ponadto przypominam, że w systemie informatycznym LOW NFZ – Portal Potencjału -  „Personel”, Świadczeniodawcy powinni zaktualizować dane odnośnie numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 
       
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber