Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

  • 09-04-2018
  • Zmodyfikowano: 09-04-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Szanowni Państwo
 
 
W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanychz dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowiana terenie całego kraju.  Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-04-22.
 
Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl. W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.
Apelujemy o aktywny udział w badaniu.
 
 
 
Piotr Bromber
 
p.o. Dyrektora LOW NFZ