Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

KOMUNIKAT z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

  • 05-03-2018
  • Zmodyfikowano: 05-03-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF