Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  • 23-11-2017
  • Zmodyfikowano: 23-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 261/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w następujących postępowaniach:
  1. 04-17-000363/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 w zakresie KARDIOLOGIA ogłoszonego na obszarze powiatu krośnieńskiego,
 
 
ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 01 grudnia 2017 roku.
Terminy obowiązywania umów w powyższych postępowaniach ulegną zmianie, będą obowiązywać od dnia 11 grudnia 2017 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
 
 
 
Z upoważnienia Dyrektora
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora
Ds. Służb Mundurowych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia