Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie uzupełniających konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017–2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

  • 11-08-2017
  • Zmodyfikowano: 11-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 163/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszenia w postępowaniach:
  • 04-17-000258/STM/07/1/07.0000.221.02/01 – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na obszarze miasta Gorzów Wlkp.,
  • 04-17-000282/STM/07/1/07.0000.218.02/01 – świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze miasta Gorzów Wlkp. 
ustalając:
  • termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 29 sierpnia 2017 roku,
  • termin zawarcia umów, które będą obowiązywały od dnia 06 września 2017 do dnia 30 czerwca 2022 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia