Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący zmiany wyceny świadczeń

  • 10-08-2017
  • Zmodyfikowano: 10-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzeń wprowadzających zmiany dotyczące następujących rodzajów świadczeń: leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień uprzejmie informujemy, że Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował dla Świadczeniodawców realizujących umowy w powyższych rodzajach świadczeń aneksy do zawartych umów. Zgodnie z powołanymi przepisami, Świadczeniodawcy dostaną wyższą wycenę za świadczenia o 2 procent, z wyrównaniem od lipca tego roku, a kolejne 2 procent od października. W efekcie do lecznic trafi więcej pieniędzy.