Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne

  • 07-08-2017
  • Zmodyfikowano: 07-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 157/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszenia w postępowaniu:
  • 04-17-000289/LSZ/03/1/03.4220.030.02/1, neurologia-hospitalizacja – neurologia-hospitalizacja–A48, A51, na obszarze powiatów: słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 31 sierpnia 2017 roku.
 
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
 
 
 
 
 
Z upoważnienia Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jolanta Krug
Z-ca Dyrektora
ds. Służb Mundurowych