Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

  • 04-08-2017
  • Zmodyfikowano: 04-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.08.2017 roku. Powyższe listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Ponadto przypominam, że nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.08.2017 r., ponieważ zgodnie z § 27 ust. 7 ww. zarządzenia podstawę rozliczania świadczeń w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych