Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym.

  • 26-07-2017
  • Zmodyfikowano: 26-07-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lipca 2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym.
Ogłoszenia postępowań konkursowych dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane  jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
1,10 zł
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
1,10 zł
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
1,10 zł
Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym
1,10 zł
 
Harmonogram postępowań konkursowych:
  • ogłoszenie konkursu       -      26.07.2017 r
  • termin składania ofert     -      10.08.2017 r.
  • otwarcie ofert                  -       16.08.2017 r.  
  • rozstrzygnięcie konkursu-       11.09.2017 r.
 
Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w  Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W celu usprawnienia pracy w trakcie postępowania konkursowego proszę o dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje całego personelu wykazanego w ofercie konkursowej.
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber