Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

  • 24-07-2017
  • Zmodyfikowano: 24-07-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.
 
Wyniki preselekcji, w tym lista świadczeniodawców, którzy spełnili warunki preselekcji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.
 
Udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS.
Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez Prezesa NFZ.