Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzajach: leczenie szpitalne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 14-06-2017
  • Zmodyfikowano: 14-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 106/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w postępowaniach: 04-17-000168/LSZ/03/1/03.4000.030.02/01, w zakresie: choroby wewnętrzne – hospitalizacja, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802) oraz 04-17-000167/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802), ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 21 czerwca 2017 roku,
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.