Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie nowych kodów uprawnień dodatkowych dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 • 06-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat KOL

 • 31-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • 29-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat o przerwie technicznej w działaniu systemu informatycznego

 • 25-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • 18-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje

 • 17-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • 22-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 17-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 13 »