Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Z okazji Światowego Dnia Serca LOW NFZ przypomina o badaniach profilaktycznych

  • 24-09-2017
  • Zmodyfikowano: 24-09-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Światowy Dzień Serca to inicjatywa Światowej Federacji Serca, Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. Światowy Dzień Serca organizowany jest od 2000 roku, w Polsce od 2002 roku.
Obchody Światowego Dnia serca mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. Niezwykle istotne jest uświadamianie jak ważne jest zapobieganie chorobom tego bezcennego narządu poprzez zdrową, zbilansowaną dietę oraz aktywny styl życia.
Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów i hospitalizacji na świecie. W Polsce choroby układu krążenia są przyczyną aż 46% zgonów. 
W naszym kraju zarówno u kobiet jak i u mężczyzn zajmują one pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów. Pamiętajmy, że łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć w zaawansowanym stadium.

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia stawia na  kształtowanie u Lubuszan prozdrowotnych zachowań i warunków sprzyjających utrzymaniu zdrowia, jego poprawie i ochronie oraz upowszechnianie wiedzy na temat wpływu stylu życia na rozwój chorób układu krążenia.
 
W związku z tym dniem LOW NFZ przypomina o możliwości udziału w programie profilaktyki chorób krążenia, realizowanym przez praktyki lekarzy rodzinnych.  
Program adresowany jest do osób, które:
  • są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (urodzone latach 1982, 1977,1972, 1967 i 1962)
  • nie miały wykonywanych badań objętych programem profilaktycznym w ciągu ostatnich 5 lat,
  • nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia
 
Szczegóły w zakładce