Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

  • 14-06-2017
  • Zmodyfikowano: 14-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Szanowni Pacjenci,
 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Informujemy, że w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu Administratora Danych Osobowych działa Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).
 
Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 
Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest obowiązany, |w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie ADO lub w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie  www.nfz-zielonagora.pl  lub pod adresem e-mail: ado@nfz-zielonagora.pl

Załączniki