Logo: NFZ Zielona Góra

Kontraktowanie

Kontraktowanie

 • PDF
 • poleć

Ofertowanie -program do konkursu 2017

 • 18-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2017)
 
Nazwa programu: OFERT_10.64.0817.exe
 
Ważne informacje - prosimy o przeczytanie:
 1. W celu zapewnienia właściwej wymiany danych z NFZ, należy korzystać zawsze z najbardziej aktualnej wersji programu Ofertowanie. Aby sprawdzić jaką mamy wersję zainstalowanego programiu, wybieramy w menu "Pomoc" pozycję "O programie..." i porównujemy zapis w polu "System: Ofertowanie wersja: .... " z aktualną wersją programu: 10.64.0817. Jeśli oba zapisy są zgodne, to mamy zainstalowaną aktualną wersję Ofertowania.
 2. W przypadku wystąpienia potrzeby ponownego importu pliku z tzw. profilem ofertowym do programu Ofertowanie, należy taką operację ponownego importu wykonać dopiero po ponownej instalacji programu. Kolejny import profilu ofertowego wykonany na zasadzie nadpisania "starych" danych, może powodować poważne błędy w działaniu programu i uniemożliwić zapis i wydruk oferty!!!
 3. Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2017, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
- Wykonano poprawki w zakresie importu plików SSX
 
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
- Wykonano poprawkę usuwającą błąd związany z edycją listy współrealizatorów.
- Wykonano poprawki w zakresie importu plików SSX.
- Wykonano implementację importu plików SSX w wersji 2.22.
- Wykonano poprawkę usuwajacą błąd polegający na braku możliwości importu pliku SSX w wersji 2.21.
- Wykonano poprawkę aplikacji w zakresie generowania wydruku dla ofert/wniosków zawierających współrealizatorów.
 
 
 
 

 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2):
- jeśli została już wprowadzona oferta to należy usunąć przyciskiem "Usuń - F8" pozycję tej oferty w oknie "Pozycja oferty / wniosku",
- wczytać nowy, aktualny plik SSX2,
- utworzyć nową ofertę.
lub
- odinstalować aktualną wersję Ofertowania,
- zainstalować NOWĄ wersję Ofertowania,
- wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
- utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP,
z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia
tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
Uwaga!
W przypadku wystapienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2016, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ)

Poradniki techniczne

 • PDF
 • poleć