Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat AOTMiT

  • 14-06-2018
  • Zmodyfikowano: 14-06-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.),
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru zabiegów w zakresie kończyn i miednicy. Zwraca się również do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: zabiegi w zakresie kończyn i miednicy rozliczone grupami JGP: H31E-H33 oraz H41-H43.
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacjahttp://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 6 czerwca 2018 roku.