Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie poz

  • 17-01-2018
  • Zmodyfikowano: 17-01-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zmienił się wzór załącznika nr 4 do umowy poz, zgodnie z którym Świadczeniodawcy przekazują informacje o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych objętych świadczeniami lekarza poz/ pielęgniarki poz.
W związku z powyższym prosimy o przekazywanie powyższych informacji na aktualnie obowiązującym wzorze załącznika nr 4.
 
 
 
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber