Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze gmina Zabór i miasto Zielona Góra

  • 12-12-2017
  • Zmodyfikowano: 12-12-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia  2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze gmina Zabór i miasto Zielona Góra w celu zawarcia umowy od dnia 1 marca 2018 r. do 30 września 2022 r. Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonym  postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
Fizjoterapia ambulatoryjna
1,00 zł
 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
  • ogłoszenie konkursu                    -           12.12. 2017 r.
  • termin składania ofert                  -           27.12.2017 r.
  • otwarcie ofert                              -           29.12.2017 r.  godzina 10:00
  • rozstrzygnięcie konkursu             -           31.01.2018 r.
  • okres obowiązywania umów       -    od  01.03.2018 r. do 30.09.2022 r.
 
Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Z poważaniem
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Służb Mundurowych
 
Jolanta Krug