Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

  • 08-12-2017
  • Zmodyfikowano: 08-12-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na rok 2018, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Oświadczeń o objęciu opieką, dotyczących realizacji świadczeń transportu sanitarnego w poz, stanowiących załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. Powyższe załączniki należy przekazach do LOW NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B w terminie do 29.12.2017r.