Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 - 2022, w rodzajach: leczenie stomatologiczne.

  • 05-06-2017
  • Zmodyfikowano: 05-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 101/2017 z dnia 05 czerwca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w następujących postępowaniach:
  • nr 04-17-000083/STM/07/1/07.0000.218.02/01– świadczenia ogólnostomatologiczne obszar Babimost, Czerwieńsk, Sulechów,
ustalając termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 13 czerwca 2017 roku.
  • 04-17-000125/STM/07/1/07.0000.221.02/01– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. obszar Babimost, Czerwieńsk, Sulechów,
  • 04-17-000089/STM/07/1/07.0000.221.02/01– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. obszar Zielona Góra,
ustalając termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 07 czerwca 2017 roku.
 
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.