Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: programy zdrowotne (lekowe).

  • 01-06-2017
  • Zmodyfikowano: 01-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 94/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku z niewpłynięciem żadnej oferty – postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: programy zdrowotne (lekowe) w zakresie:
 
  • 03.0000.388.02 – Program lekowy – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM (ICD-10 C44), 03.0001.388.02 – Leki w programie lekowym - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM (ICD-10 C44),
Kod postepowania: 04-17-000157/LSZ/03/5/03.0000.388.02/01
 
  • 03.0000.383.02 – Program lekowy – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A, 03.0001.383.02 – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A,
Kod postepowania: 04-17-000151/LSZ/03/5/03.0000.383.02/01
 
  • 03.0000.383.02 – Program lekowy – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A,03.0001.383.02 – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A,
Kod postepowania: 04-17-000150/LSZ/03/5/03.0000.383.02/01