Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

  • 01-06-2017
  • Zmodyfikowano: 01-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 90/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku, z odrzuceniem wszystkich ofert – postępowanie prowadzone w trybie konkursu  ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, na obszarze: (0802) krośnieński, (0804) nowosolski, (0808) świebodziński, (0809) zielonogórski, (0810) żagański, (0811) żarski, (0812) wschowski, (0862) Zielona Góra, kod postępowania: 04-17-000114/STM/07/1/07.1850.118.03/01.