Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

LOW NFZ Idolem 2018 w kategorii Firma/Instytucja

  • 10-07-2018
  • Zmodyfikowano: 10-07-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Piotr Bromber p.o. Dyrektora LOW NFZ odebrał dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie Idol Województwa Lubuskiego 2018 w kategorii Firma/ Instytucja. Do konkursu Oddział wytypowany został przez Fundację Szansa  Dla Niewidomych w Zielonej Górze, jako placówka rozumiejąca potrzeby osób z niepełnosprawnością. Pracownicy przed kilkoma laty zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością i z powodzeniem stosują tę wiedzę w praktyce. Podczas wręczenia wyróżnienia szczególnie podkreślono, że pracownicy z wyjątkową cierpliwością i zrozumieniem wyjaśniają wszelkie kwestie dotyczące pomocy optycznych i białych lasek dla osób niewidomych i słabowidzących. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas eventu pod nazwą "Jesteśmy razem! w ramach Reha For The Blind In Poland". Podczas tego wydarzenia Pani Elżbieta Walczak, Naczelnik Wydziału  Świadczeń Opieki Zdrowotnej LOW NFZ przedstawiła prezentację na temat szczegółnych rozwiązań wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.